مشخصات مدیر مرکز  
نام و نام خانوادگی:حسین الله آبادی
مدرک و رشته :فوق لیسانس شیمی از دانشگاه باهنر
سوابق اجرایی:مدیر دبیرستان نمونه دولتی
     
 
نقشه سایت